امیرحسن نفر

:نام

چهاردهم تیر ماه 1365، تهران - ایران

:تولد

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد قزوین، ایران

:تحصیلات

عضو هیئت مدیره - شرکت صادرات پوست و چرم پیگیر

 

:سمت

سوابق کاری

پایان

شروع

شرکت / موسسه

عنوان شغلی

1388 1386 بازرگانی نمونه کارآموز
1395 1388 بازرگانی نمونه مدیر بازرگانی
امروز 1386 شرکت پوست و چرم پیگیر مدیر فروش
امروز 1388 بیمه ایران - شرکت تلاش مشاور بیمه
امروز 1395 شرکت پوست و چرم پیگیر سهامدار و عضو هیئت مدیره

اطلاعات تماس

AmirHassan@Nafar.org :پست الکترونیکی +98 912 134 20 44 :تلفن همراه
    AmirSh4@yahoo.com :ایمیل شخصی

سایر اطلاعات تماس

AmirSH4

+98 912 134 20 44