مشاور امور بیمه

با همکاری شرکت بیمه تلاش - نماینده درجه 1 بیمه ایران

نیاز به بیمه در زندگی امروز انسان ها امریست بدیهی و الزامی جهت تامین آرامش افراد، گروه نفر با اتکا به حسن اعتماد دوستان و آشنایان با همراهی شرکت خدمات بیمه ای تلاش، نماینده ی درجه 1 بیمه ایران، آمادگی دارد خدمات بیمه ای را با بهترین نرخ و شرایط ممکن ارائه نماید.
لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای امیررضا نفر تماس حاصل فرمایید.