تماس با ما

اطلاعات تماس همکاران

تصویر نام پست الکترونیکی تلفن همراه
پرویز نفر

Parviz@Nafar.org

P_Nafar@Hotmail.com

+98 912 931 3004
حمیدرضا نفر

Hamid@Nafar.org

H_Nafar@Hotmail.com

+98 912 103 34 46
امیررضا نفر

AmirReza@Nafar.org

AmirReza274@hotmail.com

+98 912 127 0 661
امیرحسن نفر

AmirHassan@Nafar.org

+98 912 134 20 44
احسان نفر

Ehsan@Nafar.org

+98 912 126 97 78